Indirekt tal och fråga - En ordföljdsövning

En luckövning

Skriv in ordet i rutan

Tänk på ordföljden!
Vad sade hon? / Var undrade hon?

Ex:
- Det har jag aldrig gjort!
(- Vad sade hon?)
- Hon sade att hon aldrig hade gjort det.

- Kan man inte ändra på det?
(- Vad undrade hon?)
- Hon undrade om man inte kan ändra på det.

Vi bör nog köpa en ny bil.
Hon sade att

De har inte beslutat något än.
Hon sade att

Vi måste faktiskt skynda oss nu.
Hon sade att

Jag har nyligen varit där.
Hon sade att

De har tyvärr inte kommit.
Hon sade att

Jag har aldrig sett något liknande.
Hon sade att

De vet antagligen ingenting.
Hon sade att

Vi har inte bara svensk personal.
Hon sade att

De har kanske missuppfattat det.
Hon sade att

Varför sa de inte det från början?
Hon undrade varför

Vem är ansvarig för det?
Hon undrade vem

Varför säger han ingenting?
Hon undrade varför .

Vem ska hålla föredraget?
Hon undrade vem

Hur många tänker komma?
Hon undrade hur många

Vart går de oftast?
Hon undrade vart

Kommer det verkligen att synas?
Hon undrade om

Tror hon inte på någonting?
Hon undrade om

Måste han jämt prata så?
Hon undrade om